Informacja Wójta Gminy Świdnica o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE HALI MAGAZYNOWEJ ..."

Główny Biuletyn Informacji Publicznej