Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr DW 374 i DW 382 od m. Jawor (węzeł Jawor Wschód S3) do m. Ząbkowic

Główny Biuletyn Informacji Publicznej