Informacja w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM” na działce nr 1258/4, obręb Witoszów Dolny

Główny Biuletyn Informacji Publicznej