OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka”.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej