Zawiadomienie o zebraniu matriału dowodowego w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa Instalacji Oczyszczania Spalin z dwóch kotłów parowych OR – 16 i PR – 25/30 oraz kotła rezerwowego FF

Główny Biuletyn Informacji Publicznej