OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Świdnica dot. wydania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa instalacji oczyszczania spalin z dwóch kotłów parowych OR – 16 i PR – 25/30 oraz kotła rezerwowego FF – 931 na terenie zakł

Główny Biuletyn Informacji Publicznej