OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych

Główny Biuletyn Informacji Publicznej