OBWIESZCZENIE o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotwina – Osiedle Nad Potokiem”

Główny Biuletyn Informacji Publicznej