ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słotwina – Osiedla Nad Potokiem”

Główny Biuletyn Informacji Publicznej