Świadczenie usług polegających na wywozie nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym z budynków należących do Gminy Świdnica

Główny Biuletyn Informacji Publicznej