Zaproszenie do składania ofert na wykonanie zadania pn.: „Świadczenie usługi transmisji danych oraz dostępu do sieci Internet na łączach stałych”.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej