Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnosląskiego o prystąpieniu do sporządzenia uchwał w sprawiewprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej