Informacja o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Główny Biuletyn Informacji Publicznej