Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica - Bystrzyca Dolna- działka nr 344 o powierzchni 0,0886 ha

Główny Biuletyn Informacji Publicznej