Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica - Bystrzyca Dolna- działka nr 345 o powierzchni 0,0799 ha

Główny Biuletyn Informacji Publicznej