Wójt Gminy Świdnica ogłasza na dzień 09 maja 2019 roku I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów stanowiących mienie Gminy Świdnica

Główny Biuletyn Informacji Publicznej