Wójt Gminy Świdnica Ogłasza pierwsze rokowania po II przetargu ograniczonym na sprzedaż udziału ¼ w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne Gminy Świdnica - Witoszów Górny- działka nr 28 o powierzchni 0,3427 ha

Główny Biuletyn Informacji Publicznej