Wójt Gminy Świdnica odwołuje I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego w budynku wielolokalowym wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego we wsi: Witoszów Dolny

Główny Biuletyn Informacji Publicznej