Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych stanowiących własność Gminy Świdnica

Główny Biuletyn Informacji Publicznej