Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 76/27 położoną w obrębie Grodziszcze.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej