Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących działki nr 211/7, 211/8 położone w obrębie Wilków, będących własnością Gminy Świdnica.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej