Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej budynek mieszkalny dwukondygnacyjny Gogołów nr 16 oraz działkę nr 225/1 o pow. 0,20 ha położoną w obrębie Gogołów

Główny Biuletyn Informacji Publicznej