Wójt Gminy Świdnica ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 65/2 położoną w obrębie Wieruszów, będącej własnością Gminy Świdnica.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej