SPROSTOWANIE ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym z dnia 26 września 2023r. na sprzedaż wolnego lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku wielolokalowym nr 26 wraz z udziałem w nieruchomościach wspólnych położonego we wsi Bystrzyca Górna

Główny Biuletyn Informacji Publicznej