WÓJT GMINY ŚWIDNICA OGŁASZA ROKOWANIA na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działkę nr 172 położoną w obrębie Pszenno, będącej własnością Gminy Świdnica.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej