Wójt Gminy Świdnica ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 555/12 położonej w obrębie Lutomia Górna, będącej własnością Gminy Świdnica.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej