SPROSTOWANIE ogłoszenia o rokowaniach z dnia 2 lutego 2024 r. na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Pszennie stanowiącej działkę nr 172, będącej własnością Gminy Świdnica

Główny Biuletyn Informacji Publicznej