Nabór pracowników

W Urzędzie Gminy obowiązują przejrzyste zasady zatrudniania. Nowi urzędnicy wyłaniani są w drodze naboru.
Rekrutację prowadzi trzyosobowa Komisja, a ogłoszenia o wolnych miejscach pracy są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Gminy, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy. Kandydaci, którzy spełnią formalne wymogi, będą dopuszczeni do kolejnego etapu procedury - rozmowy i testów kwalifikacyjnych. Komisja będzie oceniała kandydatów przyznając im punkty, a następnie dokona wyboru najlepszego z nich uzasadniając swój wybór.
Decyzję ostateczną o zatrudnieniu danej osoby podejmie Wójt, a wyniki naboru zostaną publicznie ogłoszone.

Szczegółowe zasady przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze reguluje   Zarzadzenie nr 24 Wojta Gminy Swidnica z dnia 12-03-2009 w sprawie ustalenia organizacji naboru na stanowiska urzednicze w Urzedzie Gminy Swidnica.pdf z dnia 12 marca 2009 r.

Załączniki:
PlikOpisOpublikowałRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze.pdf)Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze.pdfFormat PDFAdministrator BIP96 Kb2023-06-05 15:02:40
Pobierz plik (Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze.doc)Oświadczenia dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze.docFormat MSWORDAdministrator BIP18 Kb2023-06-05 15:02:33
Pobierz plik (klauzula RODO.doc)klauzula RODO.docFormat MSWORDAdministrator BIP15 Kb2023-06-05 15:02:24
Pobierz plik (kwestionariusz osobowy.pdf)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienieFormat PDFAdministrator BIP126 Kb2023-05-19 13:04:43
Pobierz plik (kwestionariusz osobowy.doc)Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej sie o zatrudnienieFormat MSWORDAdministrator BIP24 Kb2023-05-19 13:04:26

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.

Podkategorie

Główny Biuletyn Informacji Publicznej