Uchwała nr 3/244/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu Gminy Świdnica przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na rok 2018

Główny Biuletyn Informacji Publicznej