Errata do Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2019 rok

Główny Biuletyn Informacji Publicznej