ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, WYTWARZANYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY ŚWIDNICA

Główny Biuletyn Informacji Publicznej