ZADANIE NR 1 „Zorganizowanie dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Świdnica w roku szkolnym 2017/2018” ZADANIE NR 2 „Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Świdnica do/z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wych

Główny Biuletyn Informacji Publicznej