Decyzje środowiskowe

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA 12 lipiec 2021 Administrator BIP 328
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka”. 06 lipiec 2021 Administrator BIP 398
Informacja w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów or 05 lipiec 2021 Administrator BIP 407
Informacja w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO - BIUROWYM” na działce nr 1258/4, obręb Witoszów Dolny 05 lipiec 2021 Administrator BIP 362
Obwieszczenie - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz odpadów selektywnie zebranych” 24 maj 2021 Administrator BIP 472
DECYZJA 5/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ROZBUDOWA ODCINKA DROGI KRAJOWEJ NR 35 ŚWIEBODZICE- MOKRZESZÓW- SŁOTWINA” 21 maj 2021 Administrator BIP 729
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr DW 374 i DW 382 od m. Jawor (węzeł Jawor Wschód S3) do m. Ząbkowic 11 maj 2021 Administrator BIP 375
Informacja Wójta Gminy Świdnica o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE HALI MAGAZYNOWEJ ..." 30 kwiecień 2021 Administrator BIP 408
Informacja w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów ..." 30 kwiecień 2021 Administrator BIP 408
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO - postępowanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka” 23 kwiecień 2021 Administrator BIP 384
Główny Biuletyn Informacji Publicznej