Decyzje środowiskowe

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Z A W I A D O M I E N I E stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO DO POBORU WODY PODZIEMNEJ Z UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ STUDNIĄ WIER 30 październik 2020 Administrator BIP 358
Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica dot. przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „ZBIERANIE ODPADÓW” 30 październik 2020 Administrator BIP 372
Informacja o wystąpieniu Wójta Gminy Świdnica do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzanie i Zbieranie Odpadów” p 21 wrzesień 2020 Administrator BIP 385
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „PRZETWARZANIE I ZBIERANIE ODPADÓW" 25 sierpień 2020 Administrator BIP 390
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO D0 POBORU WODY PODZIEMNEJ Z UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ STUDNIĄ WIERCONĄ 25 sierpień 2020 Administrator BIP 373
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRA 25 sierpień 2020 Administrator BIP 379
ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA o wydaniu Decyzji dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2882D na odcinku Złoty Las- granica powiatu (Dziećmorowic 17 lipiec 2020 Administrator BIP 408
DECYZJA Nr 1/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 17 lipiec 2020 Administrator BIP 494
Zawiadomienie Wójta Gminy Świdnica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice- Mokrzeszów- Słotwina”; wszczętego na wniosek Inwestora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajo 17 lipiec 2020 Administrator BIP 444
Wójt Gminy Świdnica zawiadamia poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji W sprawie odmowy Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ (SPV BOJANICE) O MOCY ŁĄCZNEJ DO 4 MW WŁĄCZNIE WRAZ Z NIEZB 17 lipiec 2020 Administrator BIP 435
Główny Biuletyn Informacji Publicznej