Decyzje środowiskowe

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Zawiadomienie o zakończeniu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno- biurowym w Witoszowie Dolnym”. 14 styczeń 2021 Administrator BIP 425
Informacja o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów - Słotwina”. 14 styczeń 2021 Administrator BIP 1010
Informacja dot. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali magazynowej z zapleczem socjalno- biurowym w Witoszowie Dolnym” 12 listopad 2020 Administrator BIP 386
Zawiadomienie Wójta Gminy Świdnica dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNO- BIUROWYM W WITOSZOWIE DOLNYM”. 30 październik 2020 Administrator BIP 471
Z A W I A D O M I E N I E stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO DO POBORU WODY PODZIEMNEJ Z UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ STUDNIĄ WIER 30 październik 2020 Administrator BIP 382
Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica dot. przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „ZBIERANIE ODPADÓW” 30 październik 2020 Administrator BIP 395
Informacja o wystąpieniu Wójta Gminy Świdnica do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Przetwarzanie i Zbieranie Odpadów” p 21 wrzesień 2020 Administrator BIP 411
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „PRZETWARZANIE I ZBIERANIE ODPADÓW" 25 sierpień 2020 Administrator BIP 416
Obwieszczenie o wszczęciu postępowanie administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,WYKONANIE URZĄDZENIA WODNEGO SŁUŻĄCEGO D0 POBORU WODY PODZIEMNEJ Z UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ STUDNIĄ WIERCONĄ 25 sierpień 2020 Administrator BIP 397
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „MODERNIZACJA I ROZBUDOWA INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW ORAZ ODPADÓW SELEKTYWNIE ZEBRA 25 sierpień 2020 Administrator BIP 406
Główny Biuletyn Informacji Publicznej