Decyzje środowiskowe

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich nr DW 374 i DW 382 od m. Jawor (węzeł Jawor Wschód S3) do m. Ząbkowic 11 maj 2021 Administrator BIP 414
Informacja Wójta Gminy Świdnica o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE HALI MAGAZYNOWEJ ..." 30 kwiecień 2021 Administrator BIP 443
Informacja w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów ..." 30 kwiecień 2021 Administrator BIP 440
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU MATERIAŁU DOWODOWEGO - postępowanie: „Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Opoczka” 23 kwiecień 2021 Administrator BIP 422
Obwieszczenie Gminy Świdnica dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz odpadów selek 31 marzec 2021 Administrator BIP 395
Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZE SOCJALNO- BIUROWYM ” na działce nr 1258/4, obręb Witoszów Dolny. 29 marzec 2021 Administrator BIP 470
Zawiadomienie Wójta Gminy Świdnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI OPOCZKA”. 26 marzec 2021 Administrator BIP 393
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów”, na działce nr 238/7, obręb Pszenno, gmina Świdnica. 25 marzec 2021 Administrator BIP 399
DECYZJA Nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 25 marzec 2021 Administrator BIP 783
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie i zbieranie odpadów”, na działce nr 10/17, obręb Zawiszów gmina 22 marzec 2021 Administrator BIP 458
Główny Biuletyn Informacji Publicznej