Decyzje środowiskowe

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Obwieszczenie Gminy Świdnica dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja i rozbudowa instalacji mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów oraz odpadów selek 31 marzec 2021 Administrator BIP 362
Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA HALI MAGAZYNOWEJ Z ZAPLECZE SOCJALNO- BIUROWYM ” na działce nr 1258/4, obręb Witoszów Dolny. 29 marzec 2021 Administrator BIP 436
Zawiadomienie Wójta Gminy Świdnica o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI OPOCZKA”. 26 marzec 2021 Administrator BIP 358
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zbieranie odpadów”, na działce nr 238/7, obręb Pszenno, gmina Świdnica. 25 marzec 2021 Administrator BIP 367
DECYZJA Nr 4/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 25 marzec 2021 Administrator BIP 704
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przetwarzanie i zbieranie odpadów”, na działce nr 10/17, obręb Zawiszów gmina 22 marzec 2021 Administrator BIP 423
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŚWIDNICA dot. postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 35 Świebodzice – Mokrzeszów - Słotwina” 22 marzec 2021 Administrator BIP 362
DECYZJA Nr 3/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 22 marzec 2021 Administrator BIP 450
Decyzja Nr 2/2021 o środowiskowych uwarunkowaniach bez oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 10 marzec 2021 Administrator BIP 633
Obwieszczenie Wójta Gminy Świdnica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia służącego do poboru wody podziemnej z ujęcia wody podziemnej studnią wierconą nr K-IV w Komorowie” 10 marzec 2021 Administrator BIP 337
Główny Biuletyn Informacji Publicznej