Wójt Gminy Świdnica ogłasza drugi nabór wniosków o udzielanie dotacji na prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie gminy Świdnica

Główny Biuletyn Informacji Publicznej