Zorganizowanie dowozu i odwozu uczniów do szkół na terenie Gminy Świdnica w roku szkolnym 2015/2016 z podziałem na zadania

Główny Biuletyn Informacji Publicznej