Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie krytej pływalni wraz z rozbudową obiektów szkolnych o 2 pracownie dydaktyczne oraz budową boiska wielofunkcyjnego w ramach zadania pn. Poprawa warunków nauczania poprzez zakup wyposażenia or

Główny Biuletyn Informacji Publicznej