Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świdnica za I półrocze 2010 r.

Główny Biuletyn Informacji Publicznej