Rok 2021

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Uchwała nr LII/526/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do prac nad Strategią Rozwoju Klastra Energii Świdnicka Energia Odnawialna na lata 2022-2030 17 styczeń 2022 Sylwia Nosal-Ordowska 425
Uchwała nr LII/525/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do Klastra Świdnicka Energia Odnawialna 17 styczeń 2022 Sylwia Nosal-Ordowska 364
Uchwała nr LII/524/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVII/360/2021 Rady Gminy Świdnica z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w pos 17 styczeń 2022 Sylwia Nosal-Ordowska 369
Uchwała nr LII/523/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 17 styczeń 2022 Sylwia Nosal-Ordowska 338
Uchwała nr LII/522/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połozonego we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica 17 styczeń 2022 Sylwia Nosal-Ordowska 433
Uchwała nr LII/521/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Witoszów Dolny, gmina Świdnica 17 styczeń 2022 Sylwia Nosal-Ordowska 361
Uchwała nr LII/520/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pogorzała, gmina Świdnica 14 styczeń 2022 Sylwia Nosal-Ordowska 355
Uchwała nr LII/519/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Niegoszów, gmina Świdnica 14 styczeń 2022 Sylwia Nosal-Ordowska 350
Uchwała nr LII/518/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Modliszów, gmina Świdnica 14 styczeń 2022 Sylwia Nosal-Ordowska 384
Uchwała nr LII/517/2021 z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Modliszów, gmina Świdnica 14 styczeń 2022 Sylwia Nosal-Ordowska 388
Główny Biuletyn Informacji Publicznej