Rok 2023

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Uchwała nr XC/883/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wilków, gmina Świdnica 10 styczeń 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 101
Uchwała nr XC/882/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Modliszów, gmina Świdnica 10 styczeń 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 79
Uchwała nr XC/881/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Witoszowie Dolnym, stanowiących działki nr: 1333/8 i 1333/9 10 styczeń 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 56
Uchwała nr XC/880/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do patrnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla Gmin Miejskiej i Wiejskiej Świdnica oraz Gminy Żarów 10 styczeń 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 54
Uchwała nr XC/879/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Ofiar Przemocy Domowej w Gminie Świdnica na lata 2024-2028 10 styczeń 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 76
Uchwała nr XC/878/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2026 10 styczeń 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 91
Uchwała nr XC/877/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023 10 styczeń 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 58
Uchwała nr XC/876/2023 z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prongozy Finansowej Gminy Świdnica 10 styczeń 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 65
Uchwała nr LXXXIX/875/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Grodziszcze, gmina Świdnica 10 styczeń 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 76
Uchwała nr LXXXIX/874/2023 z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Wieruszów, gmina Świdnica 10 styczeń 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 81
Główny Biuletyn Informacji Publicznej