Rok 2024

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Uchwała nr IV/26/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w części dotyczącej działki nr 2306 położonej w Mokrzeszowie, będącej własnością Gminy Świdnica 05 lipiec 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 5
Uchwała nr IV/25/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE dla gmin miejskiej i wiejskiej Świdnica oraz Żarów (PPEK-I) - programy P 05 lipiec 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 9
Uchwała nr IV/24/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OZE w gminach Dobromierz, Strzegom oraz Świebodzice (PPEK-II) - Programy Par 04 lipiec 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 6
Uchwała nr IV/23/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)" 04 lipiec 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 5
Uchwała nr IV/22/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do patrnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Programy Partnerskie Energetyki Obywatelskiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)" 04 lipiec 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 5
Uchwała nr IV/21/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przyjęcia "Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Wałbrzyskiego Obszaru Funkjcjonalnego" (SUMP) 04 lipiec 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 9
Uchwała nr IV/20/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie utworzenia Spółdzielni Energetycznej Gminy Świdnica 04 lipiec 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 9
Uchwała nr IV/19/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej będącej własnością Gminy Świdnica położonej w Modliszowie, stanowiącej działke nr 216/3 04 lipiec 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 6
Uchwała nr IV/18/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego Gminy Świdnica 04 lipiec 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 12
Uchwała nr IV/17/2024 z dnia 25 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Świdnica, a Gminą Żarów w sprawie przekazania przez Gminę Świdnica Gminie Żarów zadań w zakreie zapewnienia uczniowi niepełnosprawnemy, zam 04 lipiec 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 4
Główny Biuletyn Informacji Publicznej