Rok 2024

Pokaż # 
Tytuł Data publikacji w BIP Autor Odsłony
Uchwała nr XCII/929/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie Lutomia Górna, stanowiących działki nr 435/21 i 457/3 03 kwiecień 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 7
Uchwała nr XCII/928/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Programy Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEK)" 03 kwiecień 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 3
Uchwała nr XCII/927/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Programy Partnerskie Energetyki Obywatleskiej OŹE dla gmin powiatu świdnickiego (PPEO)" 03 kwiecień 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 3
Uchwała nr XCII/926/2024 z dnia 14 marca 2024 r. uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Świdnica do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. "Programu Partnerskie Energetyki Komunalnej OŹE dla Gmin Miejskiej i Wiejskiej Świdnica oraz Gminy Ż 03 kwiecień 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 4
Uchwała nr XCII/925/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Świdnica" 03 kwiecień 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 5
Uchwała nr XCII/924/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Pszenno, gmina Świdnica 03 kwiecień 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 12
Uchwała nr XCII/923/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Mokrzeszów, gmina Świdnica 03 kwiecień 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 11
Uchwała nr XCII/922/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do zmiany w części tekstowej miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wsi Witoszów Dolny 03 kwiecień 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 6
Uchwała nr XCII/921/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej 03 kwiecień 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 3
Uchwała nr XCII/920/2024 z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Świdnica w 2024 roku na prace konseratorskie, restauratorskie, i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p 03 kwiecień 2024 Sylwia Nosal-Ordowska 5
Główny Biuletyn Informacji Publicznej