zad 1 Milikowice-Słotwina drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW zad 2 Przebudowa drogi wewnętrznej na Osiedlu nad Potokiem w Słotwinie, odcinek B-F

Główny Biuletyn Informacji Publicznej