Uchwała nr XXXVIII/376/2021 z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła

Główny Biuletyn Informacji Publicznej