Uchwała nr XL/399/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystujących paliwo stałe na ekologiczne

Główny Biuletyn Informacji Publicznej