Uchwała nr LIV/537/2022 z dnia 1 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Świdnica w sprawie Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania starego typu wykorzystująych paliwo sta

Główny Biuletyn Informacji Publicznej