Uchwała nr LV/542/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi o

Główny Biuletyn Informacji Publicznej