Uchwała nr LXI/601/2022 z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu Gminy Świdnica na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki

Główny Biuletyn Informacji Publicznej